دستگاه حضور و غیاب

لیست قیمت فروش انواع دستگاه حضور و غیاب

بهترین راهکار برای کنترل تردد کارکنان و کارمندان استفاده از دستگاه های ساعت حضور و غیاب می باشد.

این تجهیزات انواع مختلفی مانند اثر انگشتی ، کارت بدون تماس و تشخیص چهره را شامل می شوند.

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره ساعت حضور و غیاب ارزان ساعت حضور و غیاب کارتی

نمایش یک نتیجه