ماشین دوخت

دستگاه ماشین دوخت یا منگنه وسیله ای است برای متصل کردن چند برگ کاغذ به یکدیگر.

انواع دستگاه ماشین دوخت:

منگنه انواع مختلفی دارد که می توان آن ها را به 3 دسته اصلی تقسیم نمود:

دستی یا رومیزی ، برقی ، صحافی

ماشین دوخت MAX ماشین دوخت RAPID ماشین دوخت SYSFORM ماشین دوخت SKERBBA ماشین دوخت صحافی ماشین دوخت لبه زن ماشین دوخت وسط زن

نمایش یک نتیجه