کاغذ خردکن

کاغذ خردکن وسیله ای است در جهت برش کاغذ به ابعاد ریزتر که با اهداف مختلفی از جمله از بین بردن اطلاعات، کاهش حجم زباله های کاغذی، تولید پوشال و یا بازیافت کاغذ مورد استفاده قرار می گیرد.

فلوز Fellowes کاغذ خردکن HSMکاغذ خردکن پروتک کاغذ خردکن مهر کاغذ خردکن پودریکاغذخردکن رشته ای کاغذ خردکن ایرانی کاغذ خردکن EBA

نمایش یک نتیجه