اسکنر اثر انگشت

دستگاه اسکنر اثر انگشت وسیله ای است که در جهت ثبت و انتقال اثر انگشت به صورت دیتا به کامپیوتر مورد استفاده قرار می گیرد.

اسکنر اثرانگشت فوترونیک Futronic

نمایش یک نتیجه