تصفیه کننده هوا

دستگاه تصفیه کننده هوا که با نام هواساز نیز شناخته می شوند وسیله ای است که آلودگی های هوا را حذف می کند.

دستگاه های تصفیه کننده هوا چگونه عمل می کنند؟

این دستگاه ها گرد و غبار، گرده گیاهانف هاگ قارچ ها، شوره حیوانات، آلرژن ها و سایز آلودگی های موجود در هوا را تصفیه می کنند. عموما دستگاه های هواساز برای از بین بردن آلودگی از فیلتر استفاده می کنند.

دو فیلتر اصلی که در این دستگاه ها نقش اصلی را ایفا می کنند فیلتر کربن و فیلتر HEPA (هپا) هستند. فیلتر هپا ذرات هوا را تا اندازه تقریبی 0/3 میکرون را با توان 99.97% حذف می کنند. این فیلتر ها بخش زیادی از آلودگی های موجود در هوا را حذف می کنند. فیلتر کربن نیز عموما برای جذب آلودگی هایی که به شکل گاز در هوا هستند مورد استفاده قرار می گیرند.

این دستگاه ها یکی از بهترین راهکار های برای بیماران تنقسی (مانند افراد مبتلا به آسم و آلرژی) هستند. هر چند برای جلوگیری از ابتلا به این بیماری ها و بیماری هایی که عامل ایجاد خارجی مانند ویروس ها و باکتری دارند موثر می باشند.

مشاهده همه 14 نتیجه