دستگاه چسب گرم صحافی

دستگاه چسب گرم صحافی که با عنوان صحافی حرارتی نیز شناخته می شود یکی از انواع تجهیزات جهت صحافی و مرتب کردن اوراق می باشد.

در این روش در هنگام انجام کار چسب حرارتی تزریق می شود و همین چسب باعث پیوسته شدن برگه ها خواهد شد.

دستگاه چسب گرم رومیزی دستگاه چسب گرم صنعتی دستگاه چسب گرم DUPLO دستگاه چسب گرم FASTBIND

نمایش یک نتیجه