کاغذ خردکن HSM

جهت امحاء اطلاعات و اسناد و مدارک با کارآیی آسان مناسب برای کاغذ ، دیسک DVD و CD و کارت های اعتباری که در شرکت ها و سازمان ها استفاده میشود .

نمایش یک نتیجه